Wolontariat BMK… dołącz do Nas!

Szukasz sposobu na aktywne wykorzystanie wolnego czasu? Chcesz przyczynić się do rozwoju edukacji kulturowej w regionie lubuskim? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie i sprawdzić się jako organizator? Zostań wolontariuszem w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021–województwo lubuskie!

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 prowadzony jest przez Narodowe Centrum Kultury. Operatorem w województwie lubuskim jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021– województwo lubuskie ma na celu wzmocnienie edukacji kulturowej w regionie poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury. Misją jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w  Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021– województwo lubuskie to kompleksowe zadanie, w ramach którego realizowane są następujące działania: zbadanie stanu edukacji kulturowej w województwie, prowadzenie działań integracyjno-informacyjnych służących wymianie doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowo-warsztatowej, a także realizowanie programów przeznaczonych na finansowanie projektów edukacji kulturowej.

Regionalne Centrum Animacji Kultury było beneficjentem Programu Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2018 – w jego ramach zrealizowano projekt pod nazwą Kultura Tędy.

Jak zostać wolontariuszem?
Aby zostać wolontariuszem w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021  – województwo lubuskie należy zapoznać się z poniższymi informacjami i przesłać odpowiedź zwrotną na email: bmk@rcak.pl. W odpowiedzi prosimy o podanie następujących informacji:

– imię i nazwisko,

– wiek,

– numer telefonu,

– wcześniejsze doświadczenie w wolontariacie z zakresu kultury,

– dyspozycyjność

 

Prosimy także o dołączenie do maila zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).

Następnie po wstępnej weryfikacji zaprosimy Cię na spotkanie, podczas którego omówimy zakres współpracy.
Na czym polega praca wolontariusza w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021– województwo lubuskie?
Zadania wolontariuszy są zróżnicowane. Każdemu z wolontariuszy na podstawie jego dotychczasowych doświadczeń, umiejętności i w porozumieniu z koordynatorem zostają przydzielone konkretne zadania.
Wolontariusze będą działać w następujących obszarach:

·        organizacja szkoleń skierowanych do kadr kultury i oświaty, nauczycieli i animatorów – konferencji, paneli dyskusyjnych, seminariów, spotkań, wizyt studyjnych, warsztatów, a także Lubuskiej Giełdy Dobrych Praktyk

·        promocja

·        badania/ewaluacja

·        inne prace organizacyjne

Wolontariusz będzie pracował według ustalonego harmonogramu, pod kierunkiem koordynatora. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w odrębnej umowie, zawartej między wolontariuszem a organizatorem oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkań organizacyjnych.

Czas i miejsce działań:
Okres pracy i miejsce działania wolontariusza zależy od zadań, w które dany wolontariusz będzie zaangażowany. Działania Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021– województwo lubuskie mają miejsce przez cały rok. Odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz w różnych miejscowościach województwa lubuskiego.

Czego oczekujemy?
Praca każdej osoby, w tym wolontariuszy jest bardzo ważna, cenna i kluczowa dla sprawnego przebiegu całego przedsięwzięcia. Od wolontariuszy oczekujemy przede wszystkim zaangażowania oraz odpowiedzialnego podejścia do przyjętych na siebie obowiązków.

Korzyści
Udział w wolontariacie Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021– województwo lubuskie daje nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju edukacji kulturowej na terenie województwa lubuskiego, ale i zdobycia umiejętności oraz doświadczeń w obszarze kultury.

Zapewniamy:
– pakiet startowy (identyfikator, gadżety, komplet informacji)
– udział we wszystkich wydarzeniach obejmujących Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021– województwo lubuskie
– ubezpieczenie OC
– oficjalne zaświadczenie potwierdzające odbyty wolontariat
Dołącz do nas!