Relacja z warsztatów dla akompaniatorów akordeonistów

– „Czy tata czyta cytaty Tacyta?”

– „Czy szedł Sasza suchą szosą?”

– „Czy chłop pcha pchłę, czy pchłę pcha chłop?”

 

Często w naszym życiu pojawiają się trudne pytania do wypowiedzenia.

Do takich zaliczyć możemy trzy umieszczone powyżej.

Pytania te należą do grupy tzw. “łamańców językowych”. Są one idealnym materiałem do ćwiczeń doskonalących dykcję, która jest niezwykle ważnym elementem każdego śpiewu.

O  istotnej roli dykcji, artykulacji i innych ważnych aspektach sztuki wokalnej, rozmawiano w sobotę 7 grudnia podczas warsztatów w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Cykliczne spotkania instruktażowe z akordeonistami akompaniującymi w lubuskich grupach śpiewaczych mają już swoją ponad dziesięcioletnią tradycję. Każdorazowo głównym celem warsztatów jest doskonalenie techniki wykonawczej akompaniatora.

Osobom grającym na instrumencie towarzyszy każdorazowo  kameralny skład wokalistów z  rdzennego zespołu. Taka wspólna prezentacja kilku utworów pozwala bardziej obiektywnie ocenić możliwości techniczne muzyka i stwarza okazję do udzielenia wskazówek i porad zarówno jemu, jak i osobom śpiewającym.

Tak było i tym razem.

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele następujących grup śpiewaczych:

-„Stypułowianie” ze Stypułowa (gm. Kożuchów),

-“Niezapominajki” z Nowej Soli,

-„Cantilena” z Czerwieńska,

– „Winne Grona” z Zielonej Góry,

– „Świdniczanie” ze Świdnicy.

Prowadzącym spotkanie był Grzegorz Łukasiewicz – główny instruktor ds. muzyki ludowej przy RCAK oraz kierownik muzyczny Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Zielonej Górze.

Głównym tematem spotkania był: “Akompaniament do pieśni”.

Prezentacje wokalno-instrumentalne zespołów następowały w kilku blokach wykonawczych. Na spotkaniu była okazja do przekazania przez Prowadzącego ciekawych informacji, poszerzających wiedzę o technikach wokalnych oraz grze na akordeonie. Akompaniatorzy otrzymali pakiet wskazówek technicznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak:

– akompaniament lewą ręką z wykorzystaniem tercji i kwinty w basie,

– odczytywanie zapisów nutowych zapisanych na instrument elektroniczny,

– notacji dźwięków w kluczu basowym,

– tabeli akordów alterowanych, i  etc.

Wokalistom przedstawiono przykłady często popełnianych przez grupy śpiewacze  błędów interpretacyjnych oraz udzielono wskazówek dotyczących kultury scenicznej podczas ich prezentacji.

W trakcie spotkania nawiązano także do tegorocznego I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. St. Jopka, którego finał miał miejsce w dn. 24-26 października w siedzibie PZLPiT “Mazowsze” w Otrębusach k/Warszawy.

Jeden z uczestników II Etapu Konkursu zaprezentował gościom warsztatów dwie pieśni programowe: “Cyraneczka” i “Opoczyński”.

Ostatnim akcentem spotkania było wspólne pamiątkowe zdjęcie przy jednoczesnym akompaniamencie 6 akordeonistów.

Akompaniatorzy zostali poinformowani o stałej możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym warsztaty (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – w siedzibie RCAK przy ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze).