DIAGNOZA- DORADZTWO- SIECIOWANIE-REGRANTING-EDUKACJA-KULTURA-INTEGRACJA

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to projekt, którego operatorem regionalnym na województwo lubuskie już po raz drugi jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

W 2019 roku odbyło się 18 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział ok. 150 osób. Przeprowadzone zostały 4 projekty regrantingowe pn. “Teatrzyk Majstersztyk”, “Laboratorium Kreatywności”, “Jak smakuje dziedzictwo?”, “Kolorowy świat wg. Fridy Kahlo”. Przy realizacji Programu towarzyszyło nam 19 partnerów.

To był dynamiczny i pełny miłych wrażeń rok z edukacją kulturową w województwie lubuskim!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom! Zapraszamy na film z podsumowania!

Do zobaczenia w Nowym Roku!