Warsztaty dla akompaniatorów akordeonistów lubuskich grup śpiewaczych

W sobotę dnia 07 grudnia 2019 r. w Regionalnym Centrum Animacji Kultury  w Zielonej Górze (ul. Sienkiewicza 11) o godz. 10.00 odbędzie się kolejne (bezpłatne) spotkanie instruktażowo-warsztatowe dla akompaniatorów akordeonistów lubuskich grup śpiewaczych.

Warsztaty poprowadzi Grzegorz Łukasiewicz – główny instruktor ds. muzyki ludowej RCAK oraz kierownik muzyczny Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa w Zielonej Górze.

Nadrzędnym celem warsztatów (wzorem poprzednich spotkań), jest stałe doskonalenie techniki gry akompaniatora.

Temat główny: “Akompaniament do pieśni”.

Z tego też względu praca muzyka stanowić będzie najistotniejszy element spotkania.

Stąd, dla bardziej obiektywnej oceny umiejętności osoby grającej na instrumencie, konieczna jest obecność 2-3 wokalistów, którym muzyk będzie akompaniował do kilku utworów, stanowiących repertuar ich grupy śpiewaczej.

Po każdej prezentacji nastąpi jej podsumowanie  – zarówno warsztatu wykonawczego akompaniatora jak i wokalistów.  Przekazane zostaną również ewentualne uwagi, korekty i propozycje.

Gotowość udziału w warsztatach potwierdzili muzycy następujących grup śpiewaczych:

– „Winne Grona” z Zielonej Góry,  – „Świdniczanie” ze Świdnicy,  – „Cantilena” z Czerwieńska, -„Niezapominajki” z Nowej Soli,  – „Stypułowianie” ze Stypułowa,  „Bobrzanki” i “Serce Bukowiny” z Nowogrodu Bobrzańskiego.

Zespołom biorącym udział w spotkaniu zaproponowano aby prezentowane utwory były zróżnicowane charakterem (styl, metrum, tempo etc.). Oczekiwane są też i takie, które dopiero powstają i na obecnym etapie ich strona wokalno-instrumentalna nie jest do końca  ustalona.