Lubuskie Forum Kultury – zdjęcia i video!

Lubuskie Forum Kultury na dobre wpisało się do kulturalnego kalendarza województwa. Gospodarzem 11. edycji LFK była Witnica. Właśnie tu odbył się cykl szkoleń mający na celu wzmocnienie kompetencji dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych działających w tym obszarze w województwie lubuskim. W ramach Forum, tradycyjnie już, miała miejsce Lubuska Giełda Dobrych Praktyk. Na warsztatach i obowiązkach służbowych się nie skończyło, bowiem LFK to doskonała okazja do integracji środowiska.

Za ciepłe przyjęcie i gościnność dziękujemy Tomaszowi Wysoczańskiemu, dyrektorowi MDK w Witnicy!