Nie wysłałeś zgłoszenia na P’OKOT? Zostało kilka dni…

Już w ten piątek 18 października 2019 roku upływa termin przyjmowania zgłoszeń na Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT 2019. Spotykamy sie 23-24 listopada w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury.

Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P’OKOT to miejsce prezentacji najciekawszych zjawisk teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorów-amatorów skupionych w młodzieżowych i dorosłych grupach teatralnych. P’OKOT służy wymianie doświadczeń, doskonaleniu warsztatu aktorskiego oraz integracji młodzieżowego i dorosłego środowiska teatralnego.

Wszystkich miłośników teatru zapraszamy do udziału! Szczegóły na http://rcak.pl/pokot/