Przetarg na rozbudowę RCAK

Szczegóły informacji

“Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku”.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: EFRR

Nr UZP: 575394-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-02 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-02 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-08-12 przez Joannę Bohuszko

Treść:

 
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości robót budowlanych  mniejszej niż  5  548 000 euro.       
pn.„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku