BMK 2019-2021 – województwo lubuskie. Najczęściej zadawane pytania

W związku z realizacją programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz organizacją konkursu regrantingowego “Lubuski P.A.K.I.E.T.”, wychodzimy naprzeciw pytaniom i wątpliwościom, z którymi zgłaszają się Państwo do Operatora Programu. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań.

1. Na kogo wystawiane są faktury, umowy, rachunki itp. realizowane w ramach projektu konkursowego?
Odpowiedź: Projekty realizowane w ramach konkursu regrantingowego rozliczane są na podstawie dokumentów finansowych wystawionych na Operatora. Dopuszczalne jest zawarcie umowy z autorem realizowanego projektu lub podmiotem go realizującym (np. stowarzyszeniem) na kompleksową realizację projektu. Wówczas wciąż jest to umowa cywilnoprawna i rachunek wystawiony na Operatora.
Regulamin konkursu regrantingowego “Lubuski P.A.K.I.E.T.” w §8 ust. 2. i 3. mówi o tym, że z autorami zwycięskich projektów Operator podpisze umowę o realizacji projektu, która będzie określać szczegółowe zasady finansowania i rozliczania projektu.
Obowiązkiem realizatorów projektów jest dostarczenie pełnej dokumentacji finansowej do Operatora.

2. Czy realizator projektu ma obowiązek zgłaszania zapotrzebowania na materiały potrzebne do realizacji projektu u Operatora?
Faktury za materiały zakupione na rzecz projektu wystawiane są na Operatora, zatem obowiązkiem uczestnika konkursu regrantingowego jest zgłoszenie zapotrzebowania u Operatora.


3. Jaki jest termin zakończenia realizacji działań w ramach Programu?
Uczestnicy konkursu regrantingowego “Lubuski P.A.K.I.E.T.” zobowiązani są do zakończenia działań i przedłożenia raportu u Operatora do dnia 20.10.2019 r. Zakończenie działań z ramienia Operatora następuje z dniem 12.11.2019r.


4. Z kim kontaktować się w przypadku pytań odnośnie Programu?
O kontakt prosimy pod adresem e-mail bmk@rcak.pl lub pod numerem telefonu 502 111 358.

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie jest realizowany w ramach dofinansowania z budżetu Narodowego Centrum Kultury.