Spotkanie inaugurujące BMK

Bardzo Młoda Kultura

Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: warsztaty, szkolenia, konferencje, spotkania – to zaledwie przedsmak tego, co czeka Lubuszan w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Już po raz drugi jego operatorem będzie Regionalne Centrum Kultury. W siedzibie RCAK spotkali się przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego,  animatorzy, instruktorzy i pedagodzy, by przygotować się do działania w latach 2019-21.

W poniedziałek (17 czerwca 2019) w siedzibie RCAK miało miejsce inauguracyjne spotkanie ludzi kultury otwartych na współpracę w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ i dr hab. Sylwia Słowińska z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego dali wykład „Edukacja kulturowa czy kulturalna”, a dr Agnieszka Opalińska podzieliła się z uczestnikami doświadczeniami z projektów, które realizowała w ramach wykładu „Nowe metody pobudzania do aktywności społeczności lokalnych”. Spotkanie przyciągnęło zarówno doświadczonych animatorów, jak i osoby stawiające w tej dziedzinie pierwsze kroki. Ci drudzy mieli okazję dowiedzieć się więcej z wystąpienia dr Honoraty Musiał, wicedyrektor RCAK i koordynatorki projektu BMK w Lubuskiem, w którym opisała poprzednią edycję programu, nakreśliła plany działań w ramach edycji 2019-22 i przedstawiła informacje na temat partnerów programu.

RCAK lubuskim operatorem

Program Bardzo Młoda Kultura jest prowadzony i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Bierze w nim udział 16 operatorów z całej Polski (po jednym z każdego województwa). Regionalne Centrum Animacji Kultury zdobyło doświadczenie już podczas poprzedniej edycji, która miała miejsce w latach 2016-18. Lubuską odsłoną programu był projekt Kultura Tędy, który miał na celu wspierać kreatywność i edukację kulturową. Tym razem znaleźliśmy się wśród takich instytucji jak Centrum Kultury Zamek w Poznaniu czy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Najważniejsze to wykorzystać potencjał

Misją programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawą do realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji.

Lekcja kreatywności

W praktyce uczestnictwo w programie Bardzo Młoda Kultura to przede wszystkim edukacja i integracja ludzi kultury. Zadaniem operatora jest m.in. koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej. Działania i oferta są popularyzowane wśród nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. W latach 2016-18 w Lubuskiem w ramach programu BMK powstało 6 raportów badawczych, 3 publikacje, 18 wydarzeń sieciujących, 8 cykli szkoleniowych obejmujących 27 warsztatów. Do programu aktywnie włączyło się 96 animatorów i nauczycieli i 1325 uczestników bezpośrednich.

Apetyt na sukces

RCAK ma ambicje powtórzyć sukces poprzedniej edycji programu Kultura Tędy. Przez kolejne trzy lata zajmiemy się organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań. W ramach programu będziemy finansować przedsięwzięcia kulturalne w regionie, zbudujemy sieci podmiotów: instytucji kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych, będziemy współpracować z edukatorami i prowadzić działalność wydawniczą (poradniki, diagnozy).

We współpracy siła. Na terenie województwa mamy już 24 partnerów. Liczymy, że dzięki programowi BMK poznamy kolejnych edukatorów, animatorów i instruktorów, którzy stawiają na rozwój i integrację.

NASI PARTNERZY

 • Zarząd Województwa Lubuskiego,
 • Lubuski Teatr
 • Lubuski Kurator Oświaty,
 • Zakład Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
 • Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska,
 • Filharmonia Zielonogórska,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Zielonej Górze,
 • Fundacja Łagowski Dom Artysty,
 • Muzeum Ziemi Wschowskiej,
 • Ośrodki kultury w Międzyrzeczu, Gorzowie Wlkp., Lubsku, Sulęcinie, Krośnie Odrzańskim, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach, Małomicach
 • Szkoły podstawowe i średnie, m.in. w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Długiem