Regionalne Centrum Animacji Kultury poszukuje grafika!

Jesteś grafikiem? Poszukujesz pracy w fajnym zespole? Interesuje Cię grafika z dziedziny kultury? Odpowiedz na ogłoszenie.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Regionalnym Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 11

 

specjalista d.s. grafiki komputerowej / umowa zlecenie
(nazwa stanowiska pracy i wymiar etatu)

 

 • Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki plastyczne),
  2. biegła znajomość oprogramowania graficznego Corel Draw,
  3. praktyczna znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects),
  4. doświadczenia w przygotowaniu materiałów do druku (DTP),
  5. kreatywność i znajomość współczesnych trendów tworzenia grafiki.
 • Wymagania dodatkowe:
  1. zmysł estetyczny i znajomość zasad typografii,
  2. samodzielność i doskonała organizacja pracy własnej,
  3. dokładność i dbałości o szczegóły wykonywanych projektów,
  4. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  5. umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. umiejętność projektowania opakowań produktów, grafiki użytkowej, kreatywnych, materiałów reklamowych,
  7. znajomość zasad typografii i łamania tekstu,
  8. zmysł kompozycyjny i wyczucie estetyki,
  9. dobrą organizację czasu pracy, dbałość o szczegóły, komunikatywność i terminowość,
  10. znajomość języka angielskiego,
  11. znajomość środowiska WordPress,
  12. prawo jazdy kat. B.
 • Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
  1. przygotowywanie projektów graficznych opakowań na podstawie przedstawionych wytycznych,
  2. przygotowywanie projektów koncepcyjnych i graficznych materiałów BTL,
  3. przygotowanie zaprojektowanych materiałów do druku,
  4. zamieszczanie zaprojektowanych prac na stronach internetowych RCAK,
  5. współpraca z pracownikami firmy przy realizacji projektów,
  6. samodzielne prowadzenie projektów.
 • Wymagane dokumenty:
  1. CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. grafiki komputerowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z  późn.zm.)”,

 1. list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia
 4. zawodowego/ stażu pracy,
 5. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o

ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą tymczasową w Zielonej Górze  ul. Kościelna 2, 65-057 Zielona Góra.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie_sp._do_spraw_grafiki_komputerowej.doc