Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze lubuskim Operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021!

Z radością informujemy, że Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zostało wybrane Operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie lubuskim. Realizatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury. Rolą Operatora wojewódzkiego jest zbudowanie zwartej oferty edukacyjnej, integracja lokalnych działaczy sfery edukacji oraz koordynacja działań w ramach edukacji kulturowej w regionie.

Program Bardzo Młoda Kultura niesie ze sobą wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce. Celem Programu jest budowa i wsparcie działań w sferze kultury, które przyczynią się do rozwoju kreatywności, innowacyjnego działania, kompetencji medialnych i komunikacyjnych oraz współpracy między podmiotami kultury.

Regionalne Centrum Animacji Kultury było beneficjentem Programu Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2018. W jego ramach zrealizowano projekt pod nazwą Kultura Tędy.

Już wkrótce przekażemy Państwu informacje dotyczące nadchodzących działań w ramach Programu.