Lubuska Gala Teatralna- relacja z Cybinki

25 kwietnia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince odbył się XX Powiatowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży realizowany w ramach Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2019. Organizatorem Przeglądu była Biblioteka Miejska w Cybince, zaś Operatorem Programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Wystąpiły 3 grupy teatralne. Gościnnie wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie. Rada Artystyczna w składzie: Kinga Rosińska, Ewelina Skórska i Grażyna Łyżwińska postanowiły nominować do Finału Wojewódzkiego:


w II kategorii wiekowej:
– Grupę Teatralną z Zespołu Szkół w Rzepinie,


w III kategorii wiekowej:
– Grupę Trzynastka ze Szkoły Podstawowej w Białkowie,

oraz wyróżnić:
– Grupę Misz- Masz z Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie


PROTOKÓŁ

Komentarze

Komentarze