W Gorzowie odbyło się 10. spotkanie Porozumienia FFPZ

W dniach 12-14 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się dziesiąte spotkanie członków Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej.

Spotkanie podzielone było na dwie części:

1. Sprawy Porozumienia

prezentacja festiwali pod względem sposobów i źródeł finansowania oraz ponoszonych kosztów ze strony organizatorów i uczestników festiwali,
podsumowanie 10 edycji spotkań Porozumienia,
merytoryczna informacja o kolejnej edycji festiwali w 2019 rok.
W tej części spotkania udział wzięli:

Małgorzata Domagała – z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Teresa Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL Mali Gorzowiacy
Krzysztof Szupiluk – dyrektor MDK., dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Kalembkiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa
Simone Meuche – dyr. Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Neuenhagen- Berlin, właściciel i dyr. szkoły baletowej w Neuenhagen
Maria Szupiluk – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Tańca FOLK PRZYSTAŃ w Gorzowie, Dyrektor FIDAF w Europie
Danuta Kwiatkowska – kier. biura Organizacyjnego MFT Folk Przystań
Jadwiga Banaś – dyrektor Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK, Poznań
Rafał Roguszka – dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury, PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM, Pyrzyce
Zbigniew Łukaszewski – Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczna NAD INĄ, Goleniów
Jerzy Starzyński – Międzynarodowego Festiwalu Folkloru ŚWIAT POD KYCZERĄ, Legnica
Beata Byczkiewicz – ZTL Mali Gorzowiacy, kierownik kapeli, muzyk
Jadwiga Sokulska – ZTL Mali Gorzowiacy, nauczyciel, akompaniator, muzyk

2. Warsztaty z folkloru łemkowskiego – ŚLADAMI ŁEMKÓW /zadanie dofinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.

Warsztaty prowadził pan Jerzy Starzyński (regionalista, historyk, dyrektor festiwalu “Świat pod Kyczerą”, znawca kultury łemkowskiej) z Legnicy i członkowie Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera” z Legnicy

Dwudniowe warsztaty objęły następujące zagadnienia:

informacja o Łemkach i Łemkowszczyźnie
prezentacja strojów łemkowskich
ogólna charakterystyka tańców łemkowskich
tańce parowe tańczone w izbie: “Obertan”, “Koleczko”, Koszyczok”, “Kywanyj”, “Dupak”, “Madiar”, “Czardasz”, “Polka”, “Wstekła Polka”, “Kolomyjka”, “Dyrda”
tańce grupowe tańczone w izbie: “Para za parom”, “Koleczko-Koszyczok”
tańce tańczone w plenerze, na łąkach: “Kariczka”, “Kaczky”
tańce obrzędowe: “Taniec Fedorów”
zabawy i tańce dziecięce

W części warsztatowej udział wzięli pracownicy Regionalnego Centrum Animacji Kultury i członkowie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca:
Krystyna Starosta – specjalista ds. dziedzictwa kulturowego
Klaudia Kotlarska i Anna Obara – instruktorki Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca

Gospodarzami spotkania byli:

Młodzieżowy Dom Kultury
Stowarzyszenie Zespołu Tańca Ludowego “Mali Gorzowiacy”
Międzynarodowy Festiwal Tańca “Folk Przystań”