Lubuski Konkurs Plastyczny – Stare Kurowo – Przegląd Powiatowy

5 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie odbył się piąty Przegląd Powiatowy Lubuskiego Konkursu Plastycznego w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019. sześciu uczestników łącznie w dwu zgłoszonych kategoriach wiekowych nadesłało swoje prace do Ośrodka Kultury w Starym Kurowie. Rada Artystyczna w składzie: Aleksandra Kurzawa (przedstawiciel RCAK) Beata Mąka i Beata Kotkowicz postanowiła nominować do Finału Wojewódzkiego:

w pierwszej kategorii wiekowej pracę Wiktorii Lipińskiej

I w tej samej kategorii wyróżnić:

– Karolinę Borakiewicz

– Emilię Młodzianowską

– Filipa Maćkowiaka

– Oliwię Derę

Natomiast w II kategorii wiekowej Rada Artystyczna nominowała pracę Agaty Borakiewicz.

 

Gratulujemy!

Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019 jest objęty Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Patronat medialny nad Programem PRO ARTE 2019 sprawuje Radio ESKA.

protokół – Stare Kurowo