Kolejna informacja- p. międzyrzecki Lubuska Gala Taneczna PRO ARTE 2019!

Uprzejmie informujemy, że Organizatorem Etapu Powiatowego Lubuskiej Gali Tanecznej PRO ARTE 2019 w powiecie międzyrzeckim będzie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Przytocznej. Przegląd odbędzie się 26 maja br. o godzinie 14:00 w Zespole Szkół w Przytocznej, Hala Sportowa, ul. Polna 17.

Uczestników z powiatu międzyrzeckiego prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 17 maja, poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej rcak.pl w zakładce PRO ARTE/LUBUSKA GALA TANECZNA oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Przytocznej.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Przytocznej serdecznie dziękujemy za podjęcie współpracy przy organizacji Przeglądu Powiatowego.

Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy

Terminy pozostałych przeglądów powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej 2019 znajdują się na stronie rcak.pl w zakładce PRO ARTE/LUBUSKA GALA TANECZNA.

Lubuska Gala Taneczna odbywa się w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, a realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.