Przedstawiamy zespoły, które wystąpią na MFF Oblicza Tradycji 2019!

Dziękujemy wszystkim zespołom folklorystycznym za zgłoszenia na kolejną edycję festiwalu pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji Zielona Góra 2019”.Ponad 50 zespołów przesłało swoje aplikacje i materiały promocyjne do biura festiwalowego w wyznaczonym terminie do 31 stycznia 2019 r. Rada Artystyczna przeanalizowała wszystkie materiały.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu „Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji Zielona Góra 2019” i po szczegółowej weryfikacji aplikacji ponad 50 zespołów Komisja wytypowała zespoły folklorystyczne do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Zielona Góra 2019:

Litwa (Panevezys) – GRANDINELE
Słowacja (Bratysława) – VIENOK
Ukraina (Slavuta) – PERLYNKA
Polska (Cieszyn) – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA IM. JANINY MARCINKOWEJ
Kazachstan (Almaty) – SARBAZ RUKHY
Rumunia (Turda) – TARINA

Gościem specjalnym Festiwalu został zaproszony zespół ERA z Serbii (Uzice)

Gospodarzem będzie LUBUSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA IM. LUDWIKA FIGASA.

Dziękujemy wszystkim zespołom za nadesłane aplikacje, zapraszamy do składania podań w przyszłym roku i życzymy sukcesów artystycznych.