Wieloletni dyrektor RCAK – Gerard Nowak nie żyje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP Gerarda Nowaka byłego, wieloletniego Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi.

Łączymy się w żalu z Rodziną i Bliskimi.

Dyrekcja i Pracownicy Regionalnego Centrum Animacji Kultury oraz członkowie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa