Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Projekt „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” to działanie, które przywróci świetność jednej z najpiękniejszych zielonogórskich pereł architektury. W XIX w Hermann Sucker – znany pionier przemysłu metalowego i włókienniczego dawnego Gruenberga wraz z bratem Friedriechem wybudowali przy obecnej ulicy Sieniewicza swoje reprezentacyjne wille, zresztą nieopodal zabudowań swojej fabryki, znanej zielonogórzanom po wojnie jako ZEFAM.

Willa Hermanna Suckera oraz park otaczający ją (znacznie większy niż dziś, bo liczący ponad 4 hektary) przechodziła te same losy, co i miasto i Ziemie Odzyskane, w 1945 roku była czasowo szpitalem wojskowym, wówczas też zniszczono i zrabowano ekskluzywny wystrój i wyposażenie domu.

W latach 90-tych XX-ego wieku w budynku siedzibę miał Ośrodek Folkloru oraz działające nadal Regionalne Centrum Animacji Kultury. Na podstawie wykonanego projektu realizowany jest rozległy remont i przebudowa mająca na celu przywrócenie świetności obiektowi z dostosowaniem do typowo kulturalnych funkcji potrzebnych w tym rejonie miasta.

Po zakończeniu przebudowy oddane do użytku zostaną pomieszczenia umożliwiające realizacje działań statutowych Regionalnego Centrum Animacji Kultury m.in. Studio Nagrań czy Klub Jazz Harlem.

Cele szczegółowe tego projektu to:

– poprawa dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami narządu ruchu,
– poprawa stanu technicznego budynku,
– poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego w zakresie infrastruktury kulturalnej w obszarze zdegradowanym Śródmieścia miasta Zielona Góra, dotyczy obszaru zamieszkanego przez ponad 23 tysiące osób,
– znaczące unowocześnienie zaplecza technicznego poprzez zakupienie nowych elementów wyposażenia.

Działania rozłożone są na lata 2016-2019.

Realizatorem zadania jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Budynek przed remontem.

 

Budynek w trakcie remontu.

 

Budynek już prawie po remoncie.