Relacja z przeglądu powiatowego – Lubuski Festiwal Piosenki – Czerwieńsk

12 marca br. W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku odbył się przegląd dla powiatu zielonogórskiego. Wystąpiło 19 solistów oraz pięć zespołów muzycznych. Rada Artystyczna w składzie: Aleksandra Kurzawa (przedstawiciel RCAK), Bartosz Hoder, Jadwiga Macewicz i Jolanta Matuszkiewicz postanowili nominować do prezentacji wojewódzkich w I i II kategorii wiekowej następujących wykonawców:

– Franciszka Patryna

– Natalię Nowacką

– Noemi Śliwińską

Oraz dwa zespoły:

– przedszkolny zespół „Dzieci Mazowsza”

– i zespół wokalno-instrumentalny „Rezonans”

Rada Artystyczna z zadowoleniem podkreśla wysoki poziom artystyczny wszystkich wykonawców.

Życzymy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom radości tworzenia i wielu interesujących prezentacji muzycznych na Ziemi Lubuskiej.

Organizatorem przeglądu był Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Czerwińsku. Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019 jest objęty Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Patronat medialny nad Programem PRO ARTE 2019 sprawuje Radio ESKA.

PROTOKÓŁ