Sukces Herodów z Zielonej Góry

26 i 27 stycznia w Podegrodziu koło Nowego Sącza odbyły się 22. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych “Pastuszkowe Kolędowanie”. Drugie miejsce w kategorii młodzieżowej zajęły “Herody z Zielonej Góry”.

Wspomniane “Herody” są członkami grupy młodzieżowej Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Początek ich przygody z kolędowaniem to końcówka 2017 roku, kiedy to zawiązali swoją grupę przygotowując się do przeglądu grup jasełkowych i kolędniczych PRO ARTE. Przebrnęli wówczas przez miejskie kwalifikacje i zostali laureatami gali wojewódzkiej. Wówczas, podczas pracy nad przygotowaniem przedstawienia na scenę, zrodził się pomysł przeniesienia widowiska do jego naturalnego otoczenia – do domu, aby ratować wymierającą tradycję kolędniczą. Herody wybrały się więc po kolędzie od domu do domu odwiedzając przed rokiem mieszkańców tzw. “osiedla Aliny” w Zielonej Górze, a tej zimy mieszkańców Drzonowa. Nie zamierzają na tym poprzestać i już snują plany na przyszły rok.
Jak widać, doświadczenie w warunkach scenicznych i domowych dało efekty. Drugie miejsce na przeglądzie w Podegrodziu to bardzo duże wyróżnienie zważywszy na bardzo wysoki poziom prezentujących się tam grup. Znaczny udział w tym sukcesie oprócz chłopców z Lubuskiego ZPiT mieli także młodzi muzycy z Regionu Kozła – uczniowie mistrza Jana Prządki, którzy zadbali o oprawę muzyczną przedstawienia.
“Herody z Zielonej Góry” działają pod kierownictwem Michała Kiszowary – instruktora Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca.