Przedstawiamy Radę Artystyczną Finału Jasełek!

Finał Wojewódzki Lubuskich Spotkań Jasełkowych już 30 stycznia w Lubuskim Teatrze, a my przedstawiamy Wam Radę Artystyczną, która będzie oceniać widowiska.

Maria Dokowicz- Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Teatralnego Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, instruktorka ds. teatru i recytacji kolejno w Wojewódzkim Domu Kultury, Wojewódzkim Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury i Ośrodku Folkloru w Zielonej Górze. Nadal zajmuje się działalnością instruktorską jako jurorka i konsultantka nieprofesjonalnej aktywności teatralnej i recytatorskiej.

Ida Ochocka Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Założycielka i główny instruktor Studium Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży działającego przy Teatrze Idy Ochockiej w Zielonej Górze. Aktorka i reżyser teatralny.

Anna Stasiak- Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Wydział Lalkarski oraz Państwowego Policealnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury. W Lubuskim Teatrze od 2008 roku.  Ma za sobą wiele ról , m.in. jako : Julia – „Romeo i Julia”  reż. Bogdan Tosza, Artur – „Akademia Pana Kleksa” reż. Jerzy Jan Połoński, Profesorowa – „Kaspar Hauser”, reż. Robert Czechowski; Matka Krystyny – „Teraz na zawsze”, reż. Grupa SKUTR.


       Lubuskie Spotkania Jasełkowe są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów okręgowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.