Ostatni przegląd okręgowy za nami!

15 stycznia 2019 roku w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się ostatnie prezentacje okręgowe XXIX Lubuskich Spotkań Jasełkowych realizowanych w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019.
Organizatorem przeglądów był Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Do prezentacji przystąpiły 2 grupy.
Rada Artystyczna w składzie: Małgorzata Pasternak, Henryk Lechelt i Kinga Rosińska po obejrzeniu spektakli nominowała do finału wojewódzkiego:
Teatr Małe CoNieco ze Szkoły Podstawowej w Czarnowicach.

Oprócz nominacji Rada Artystyczna przyznała wyróżnienie grupie:
Smyk ze świetlicy wiejskiej w Świecku.

Rada Artystyczna podziękowała uczestnikom oraz ich opiekunom za wkład włożony w przygotowanie spektakli oraz życzyła powodzenia na Finale Wojewódzkim.

Regionalne Centrum Animacji Kultury dziękuje organizatorom za przygotowanie przeglądów okręgowych Lubuskich Spotkań Jasełkowych..

Lubuskie Spotkania Jasełkowe są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów okręgowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.