Relacja Jasełka- Bytom Odrzański

7 stycznia 2019 roku w Bytomiu Odrzańskim odbyły się prezentacje okręgowe XXIX Lubuskich Spotkań Jasełkowych realizowanych w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.
Organizatorem przeglądów była Szkoła Podstawowa im J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim.

Do prezentacji przystąpiły 3 grupy: Teatr Bałałajka z Parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Drzonkowie, Jasełkowe Bractwo ze Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bojowników w Nowym Kramsku.

Rada Artystyczna w składzie: Renata Bielińska, Dorota Sobotkiewicz, Kinga Rosińska po obejrzeniu wszystkich spektakli nominowała do Finału Wojewódzkiego:
Teatr Bałałajka z Parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Drzonkowie za spektakl „Dobro jest w nas”.
Pozostałe dwie grupy otrzymały wyróżnienie.
Rada Artystyczna podziękowała uczestnikom oraz ich opiekunom za wkład włożony w przygotowanie spektakli oraz życzyła powodzenia na Finałach Wojewódzkich.

Protokół

   Lubuskie Spotkania Jasełkowe są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów okręgowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.