LUBUSKIE SPOTKANIA JASEŁKOWE START!

Drodzy Organizatorzy i Uczestnicy Programu PRO ARTE!

Nadszedł czas na realizację I części Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019! Przedstawiamy Wam zaktualizowany Regulamin Lubuskich Spotkań Jasełkowych 2019.

REGULAMIN 2019

W paragrafie 2, pkt.6 pojawia się informacja o Elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Formularz zostanie udostępniony Organizatorom do końca tygodnia.

Lubuskie Spotkania Jasełkowe są elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów okręgowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.