HARMONOGRAM TERMINÓW PRO ARTE 2019

Drodzy Organizatorzy i Uczestnicy Programu PRO ARTE!

Nadszedł czas na przedstawienie terminów edycji 2019 Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE. Do dnia dzisiejszego harmonogramy zostały przesłane drogą mailową. W grudniu rozpoczynamy realizację Lubuskich Spotkań Jasełkowych, dlatego przedstawiamy, w bardziej widocznej zakładce PRO ARTE na stronie rcak.pl, plik z terminami do pobrania.

POBIERZ HARMONOGRAM TERMINÓW PRO ARTE 2019

W celu ułatwienia dostępu do zakładki PRO ARTE, działania Programu zostały przeniesione do głównego panelu na stronie. Teraz szukanie aktualnych informacji o PRO ARTE stanie się łatwiejsze!

Zachęcamy do obserwowania bieżących informacji na stronie rcak.pl, portalu lubuskiekultura.pl oraz naszym Facebooku.

Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze- Operatora Programu oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury- Organizatorów Etapów Powiatowych i Etapów Okręgowych (Lubuskie Spotkania Jasełkowe). Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.


Jego celem jest diagnoza, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.