Oferta pracy – spec. ds. grafiki komputerowej

Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze poszukuje  kandydata / kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. grafiki komputerowej   

Miejsce pracy: Zielona Góra

Obowiązki

 • przygotowywanie projektów graficznych opakowań na podstawie przedstawionych wytycznych
 • przygotowywanie projektów koncepcyjnych i graficznych materiałów BTL
 • przygotowanie zaprojektowanych materiałów do druku
 • zamieszczanie zaprojektowanych prac na stronach internetowych RCAK
 • współpraca z pracownikami firmy przy realizacji projektów
 • samodzielne prowadzenie projektów

Wymagania

 • biegła znajomość oprogramowania graficznego Corel Draw
 • praktyczna znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
 • doświadczenia w przygotowaniu materiałów do druku (DTP)
 • kreatywność i znajomość współczesnych trendów tworzenia grafiki
 • zmysł estetyczny i znajomość zasad typografii
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy własnej
 • dokładność i dbałości o szczegóły wykonywanych projektów
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, poczucie humoru
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy nad projektami graficznymi i multimedialnymi
 • Umiejętność projektowania opakowań produktów, grafiki użytkowej, kreatywnych materiałów reklamowych
 • Znajomość zasad typografii i łamania tekstu,
 • Zmysł kompozycyjny i wyczucie estetyki,
 • Dobrą organizację czasu pracy, dbałość o szczegóły, komunikatywność i terminowość.
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość środowiska WordPress

Oferujemy:

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na etat.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą tymczasową w Zielonej Górze  ul. Kościelna 2, 65-057 Zielona Góra,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11 (siedziba tymczasowa: ul. Kościelna 2) , w celu procesu rekrutacji.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 1. List motywacyjny

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty opatrzoną dopiskiem „Specjalista ds. grafiki komputerowej” prosimy składać w terminie do dnia 30 listopada 2018r. w tymczasowej siedzibie Instytucji – ul. Kościelna 2, 65-001 Zielona Góra.

Instytucja zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

➥ Załącznik: Oferta pracy – spec. ds. grafiki komputerowej.docx