Koncert Galowy i werdykt Rady Artystycznej

Dzień Koncertu Galowego (19 lipca) Międzynarodowego Festiwalu Folkloru OBLICZA TRADYCJI Zielona Góra 2018 rozpoczął się próbą generalną wieczornego widowiska. Reżyserem Gali Tradycji był Michał Kiszowara, instruktor tańca ludowego w Lubuskim Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych zespoły wytrwale wykonywały choreografie i wskazówki reżysera.

O godzinie 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste rozdanie statuetek zespołom festiwalowym z udziałem władz województwa lubuskiego – Marszałek Województwa Elżbietą Anną Polak oraz z Dyrekcją Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Punktualnie o godzinie 19.00 w zielonogórskim Amfiteatrze rozpoczęła się Gala Tradycji – uroczyste zakończenie festiwalu. Koncert rozpoczął Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Polonezem zaprosił na scenę pozostałe zespoły festiwalowe. Prowadzącymi Galę byli Józef Broda oraz Bartosz Jędrzejak. Dyrektor Festiwalu Izabela Kumor-Pilarczyk powitała zgromadzonych w amfiteatrze gości i widzów.

Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja zespołów: „Zlatna Trakia” (Bułgaria), „Hulajniki” (Polska), „Bitola” (Macedonia), LZPiT – grupa dziecięca i młodzieżowa (Gospodarz Festiwalu), „49 Junior High School East Jakarta” (Indonezja), „Branko Radičević” (Serbia).

Część artystyczną zakończył występ solisty – zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Śpiewaczego „Śpiewacy w Ochli”- Nikoli Zaceski oraz harkan w wykonaniu wszystkich tancerzy.

Festiwal ma formę konkursu. Rada Artystyczna w składzie Michalina Wojtas, Henryk Dumin oraz Gerard Nowak (przewodniczący) przed trzy dni oceniali występy zespołów w Lubuskim Teatrze. Po zapoznaniu się ze wszystkimi programami Rada przedstawiła WERDYKT:

WYRÓŻNIENIE:

„Zlatna Trakia” z Bułgarii

„Hulajniki” z Polski

NAGRODA SPECJALNA – INDYWIDUALNA:

Darma Surya – solista zespołu „49 Junior High School” z Indonezji

III MIEJSCE:

„Bitola” z Macedonii”

„49 Junior High School” z Indonezji

II MIEJSCE:

„Branko Radičević” z Serbii

 

Treść protokołu znajduje na stronie /link/

 

Dziękujemy zespołom, kierownictwu, uczestników, widzom i wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczną edycję.