Poznaj raport z badań ilościowych w projekcie Kultura Tędy 2017

Jaka jest lubuska edukacja kulturowa?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem stworzonym w ramach projektu
Kultura Tędy. Zwłaszcza wnioski i rekomendacje stanowią ciekawą część
dla każdego czytelnika (str. 82), która powinna pobudzić do działania na
rzecz wspólnego dobra, jakim jest edukacja kulturowa, ale także kultura
sama w sobie. Pragniemy również zaznaczyć, że to pierwszy tego rodzaju
raport w naszym województwie, który wnikliwie analizuje strony
internetowe, serwisy samorządowe oraz dokumenty i opracowania dotyczące
edukacji i animacji kulturowej w Lubuskiem.