Śpiew, muzyka i tańce oraz aktorskie popisy diabła i baby to wszystko można było zobaczyć na scenie Nowosolskiego Domu  Kultury  podczas Koncertu Noworocznego inaugurującego  obchody 65-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa działającego przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Koncert odbył się 7 stycznia 2018r, a wzięły w nim udział wszystkie
grupy, łącznie z kapelą, w sumie 80 osób

Zespół powstał przed 65 laty w Nowej Soli potem został przeniesiony do Zielonej Góry, ale zależało nam, aby tym   koncertem uhonorować miasto, w którym wszystko się zaczęło.

Zaprosiliśmy także osoby, które pamiętają początki zespołu i mogły powiedzieć parę słów o tym jak zapamiętały tamte czasy.

W programie wczorajszego koncertu znalazły się takie pozycje jak wspomniane widowisko  „Krakowskie kolędowanie”  z wytańczonym przez dzieci krakowiakiem na konikach, tańce narodowe – Polonez i Mazur,  scena z tańcami i pastorałkami z regionu żywieckiego w wykonaniu młodzieży, Spiskie tańce i pastorałki  z brawurą odtańczone przez grupę dorosłą oraz  kolędy i  przepiękne mało znane pastorałki w wykonaniu Grupy Śpiewaczej.

Koncert odbył się przy pełnej widowni i bardzo życzliwej publiczności.