Sprawdź jak zgłosić się na PRO ARTE!

Instruktorze, tancerzu, uczniu, artysto z innych dziedzin! Jeśli wierzysz w swój talent i chciałbyś sprawdzić swoje możliwości na scenie przed jury, to ten program jest dla Ciebie!

PRO ARTE to Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży obejmujący swoim zasięgiem województwo lubuskie. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a realizatorami- organizatorzy etapów powiatowych.

Jednak co dzieję się jeszcze przed dużymi przeglądami powiatowymi i wielkimi finałami? Gdzie się udać aby zgłosić swój udział?

Posłużymy się  w tym celu przykładem zgłoszenia grupy tanecznej na Lubuską Galę Taneczną.

W Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia taneczne. Instruktor doszedł do wniosku, że grupa, z którą pracuje chce się rozwijać i bardzo chętnie uczestniczy w pokazach i konkursach. DOWIEDZ SIĘ, CZY W TWOJEJ SZKOLE I MIEŚCIE REALIZOWANE SĄ PREZENTACJE PRO ARTE. ZAPYTAJ DYREKTORA, POSZUKAJ INFORMACJI W INSTYTUCJACH W SWOIM MIEŚCIE!

Instruktor otrzymał informację, że dana Szkoła organizuje prezentacje. WEŹ W NICH UDZIAŁ. STAMTĄD MOŻESZ OTRZYMAĆ NOMINACJĘ DO KOLEJNEGO ETAPU!

A co jeśli?

Instruktor dowiedział się, że w jego szkole i mieście nie są organizowane prezentacje. JEŚLI NIE ZNAJDZIESZ ORGANIZATORÓW WYBRANEGO PRZEGLĄDU W SWOJEJ SZKOLE LUB MIEŚCIE, ZGŁOŚ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORA ETAPU POWIATOWEGO.

Instruktor wchodzi na stronę www.rcak.pl w zakładkę PRO ARTE i otwiera odpowiednie działanie- Lubuska Gala Taneczna. Wchodzi w załącznik z wykazem, wyszukuje swój powiat i organizatora, który w danym roku będzie realizował przegląd. WYKAZ ORGANIZATORÓW ETAPÓW POWIATOWYCH JEST CO ROKU AKTUALIZOWANY I UMIESZCZANY NA STRONIE RCAK.PL W ZAKŁADCE PRO ARTE W KAŻDYM DZIAŁANIU.