Za nami I SESJA DANCE EDU!

 

 

W sobotę 4 listopada 2017 odbyła się I sesja szkolenia tanecznego Dance Edu w ramach programu ART&EDU- Regionalnego Centrum Animacji Kultury. O godzinie 10:00 wszyscy zebrali się w Studio Rekreacji Ruchowej MEGI w Zielonej Górze, aby rozpocząć od części teoretycznej.

Pierwszym tematem szkolenia był „Przegląd form tańca na świecie.” Prowadząca- Magda Mądry przedstawiła najciekawsze, te mniej i bardziej znane formy tańca. Prezentacja przedstawiała formy tańca z podziałem na pochodzenie obejmujące wszystkie kontynenty oraz z filmów i zdjęć.

Drugi temat, który również został szczegółowo omówiony podczas prezentacji to „Bezpieczeństwo podczas zajęć tanecznych. Istota rozgrzewki i stretchingu.” Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m.in.: o sytuacjach, które mogą zdarzyć się podczas zajęć i jak sobie z nimi radzić. Prowadząca poprzez podanie przykładów, własnego doświadczenia oraz informacji z pozycji książkowych przedstawiła istotę rozgrzewki oraz stretchingu m.in.: „Jak i co zrobić?” żeby uniknąć urazów, „Co i dla kogo?”- różnice pomiędzy rozgrzewką i stretchingiem (grupy dorosłe, a grupy dziecięce).

Omówieniu został poddany także temat wpływu tańca na zdrowie psychofizyczne. O czynnikach, aspektach, korzyściach, Uczestnicy dowiedzieli się podczas prezentacji. Przedstawione zostały m.in.: badania naukowe potwierdzające bardzo korzystny wpływ tańca na zdrowie, ale także jakie korzyści niesie taniec dla umysł.

Część teoretyczna została zakończona czwartym tematem-  „Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych” oraz dyskusją grupową. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się część praktyczna szkolenia. Z uwagi na czas części teoretycznej, wszyscy rozruszali się pokazową rozgrzewką. Magda Mądry przedstawiła możliwości i omawiała szczegółowo formę przeprowadzenia. Kolejno, Uczestnicy utrwalili kroki podstawowe z wybranych form tańca oraz poznawali symboliczne ruchy. Mieli także okazję prowadzić zajęcia przez określony czas oraz przygotować choreografię. W trakcie tej części prowadząca instruowała oraz omawiała wybrane zagadnienia, m.in.: element ruchu, czasu i przestrzeni. Ostatnim praktycznym tematem było przeprowadzenie stretchingu i omówienie wg wskazanych w części teoretycznej podziałów. I sesja szkolenia zakończyła się relaksem choreo-terapeutycznym oraz wspólną dyskusją podsumowująca cały, aktywny dzień.

Wrażenia i opinie po I sesji Dance Edu były bardzo pozytywne. Dziękujemy, że z uśmiechami na twarzach, wszyscy wytrwaliście do końca. Pomimo długiego weekendu udało nam się spotkać w bardzo sympatycznym gronie i zrealizować program I sesji szkolenia tanecznego.

Dziękujemy również za zapytania i zgłoszenia osób, które niestety ze względu na zdarzenia losowe lub brak czasu w wyznaczonym terminie, nie mogły pojawić się na szkoleniu. Dla nas najważniejsze jest to, że zainteresowanie tą “nowością” w województwie lubuskim było duże.

II sesja szkolenia tanecznego Dance Edu odbędzie się 18.11.2017 r. o godzinie 10:00.

Do zobaczenia!