Zabukuj miejsce na VII Lubuskim Forum Kultury

Zapraszamy dyrektorów, menedżerów i animatorów działających w lubuskiej kulturze, a także księgowe instytucji kultury na listopadową, już VII odsłonę Lubuskiego Forum Kultury.

Tym razem uczestników gościć będzie Międzyrzecki Ośrodek Kultury i Skwierzyński Ośrodek Kultury.

To także doskonała okazja włączenia się do sieci Lubuskie Forum Kultury/ więcej o założeniach sieci

Stwórz swój spersonalizowany program Forum!

Wraz ze współorganizatorami skomponowaliśmy program tak, by każdy znalazł w nim coś dla siebie i mógł zdecydować o tym, w jakich jego elementach weźmie udział.

W programie nie ma podziału na sesje szkoleniowe dedykowane wyłącznie dyrektorom i głównym księgowym. Oznacza to, że niezależnie od zajmowanego stanowiska, można zgłosić deklarację uczestnictwa w interesujących nas panelach szkoleniowych.

W ramach listopadowej edycji Forum proponujemy:

  • II Lubuską Giełdę Dobrych Praktyk /w programie: prezentacje inspirujących projektów z kraju, a także tych realizowanych w ramach grantów Kultura Tędy, konsultacje stolikowe, a także warsztaty kreatywne/
  • „Partycypacyjny model tworzenia lokalnych polityk kultury – czy to możliwe?” – otwarty warsztatowy panel tematyczny (realizowany po raz pierwszy w województwie lubuskim) poruszający zagadnienia tworzenia lokalnych polityk kultury, do którego zaprosiliśmy również pracowników samorządowych zajmujących się sprawami kultury w swoich gminach, miastach i powiatach
  • Otwarty panel dyskusyjny dotyczący naszych codziennych problemów, próbie poszukiwania autonomii w działaniu, wolności od strachu przed podjęciem dobrej decyzji oraz odpowiedzialności za nią.
  • Warsztaty kreatywne dotyczące zmieniania środowiska siłami społeczności lokalnej, współpracy wewnątrzsektorowej, a także wpływu zmian, przepisów, ustaw i rozporządzeń na działalność instytucji kultury w 2018 r. /oraz inwentaryzacji, środków trwałych i dotacji na działania kulturalne/
  • Spotkanie organizatorów Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE

Uczestnicy korzystający z noclegów będą gośćmi Pałacu Wiejce położonego w malowniczych okolicach Skwierzyny /więcej informacji na www.wiejce.pl/

Tradycyjnie nie zabraknie oczywiście ciekawych prezentacji artystycznych i czasu na twórczą rekreację.

Zobacz program.

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać do 7 listopada do godz. 12.00 (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium naboru.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy 9 listopada.

WARUNKI UDZIAŁU

Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty w terminie 8-14 listopada 2017 r.

W przypadku rezygnacji po 8 listopada zamawiający będzie zobowiązany pokryć 100% kosztów szkolenia.

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych konieczne będzie dosłanie oświadczenia /wzór oświadczenia zostanie udostępniony po nadesłaniu karty zgłoszenia/

Dane do wpłaty:

Regionalne Centrum Animacji Kultury

nr konta BZ WBK 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103

Tytuł wpłaty: akredytacja za udział w szkoleniu

Kontakt:

Agnieszka Baszczak

a.baszczak@rcak.pl

68 452 93 02

501 577 450