Partnerzy projektu PRZYSTANEK KRESY

Do rozpoczęcia ostatniej części projektu PRZYSTANEK KRESY pozostało 14 dni!
Przy tej okazji chcielibyśmy zaprezentować najważniejszych partnerów biorących udział w organizacji i realizacji całego projektu.
Stowarzyszenie Wspólnota Bukowińska
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddz. Zielona Góra,
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa
Zespół Szkół w Brzeźnicy
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedz. w Ochli
Już teraz gorąco dziękujemy tym wszystkim organizacjom i placówkom za współpracę i okazane wsparcie w realizacji projektu.

Projekt Przystanek Kresy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2017” oraz ze środków Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra.