XIX LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA

W dniach od 16 do 21 października br. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XIX Lubuski Tydzień Seniora pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałka Województwa Lubuskiego. W ramach tegorocznych obchodów
zaplanowano m.in.:

– I Lubuski Sejmik Seniorów, który zainauguruje XIX Lubuski Tydzień Seniora. Uroczystość odbędzie się w dniu 16 października br. o godz. 1100 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Celem XIX LTS jest zintensyfikowanie działań na rzecz włączenia osób starszych do realizacji polityki senioralnej w województwie lubuskim. I Lubuski Sejmik Seniorów pozwoli na wymianę doświadczeń, integrację środowiska lokalnego oraz podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz osób starszych.

– konkurs plastyczny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Odkrywamy lubuską krainę z babcią, dziadkiem” ogłoszony przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Więcej