Przegląd teatralny w Krośnie Odrzańskim

W tym roku, podczas Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaprosiliśmy wszystkich gości do telewizyjnego studia, w którym trwała relacja na żywo z cyklicznej imprezy kulturalnej, która co roku odbywa się w bardzo gościnnym Klubie 5 bsap w Krośnie Odrzańskim. W rolę Pani redaktor wcieliła się niezastąpiona Beata Ciechanowicz, a na żywo z Klubu imprezę relacjonował sam Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze – Tomasz Siemiński. Zabawa jak zwykle była przednia, bo prowadzący i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim rozbawiali wszystkich humorem i dowcipem, rozładowując stres i tremę występujących. Całości dopełniła dyskoteka prowadzona przez profesjonalnego DJ.

Najważniejsze i najpiękniejsze były jednak występy teatralne i wokalne naszych gości. Na scenie zaprezentowało się 11 grup teatralno-muzycznych i 8 wokalistów z różnych stron województwa lubuskiego, a oceniała ich profesjonalna Rada Artystyczna.

Laureatami w kategorii: zespoły teatralno-muzyczne zostali:

  • WTZ „8 kroków” Strzelce Krajeńskie,
  • Filia POW „Integracja” Gubin,
  • WTZ Wiechlice;

natomiast w kategorii: wokalista

  • Monika Kubiak WTZ Międzyrzecz,
  • Zbigniew Skowroński WTZ Sulęcin,
  • Agnieszka Tatkowska WTZ Gorzów Wielkopolski.

Nagrody specjalne Rada Artystyczna przyznała:

  • Jolancie Jaroszek z POW „Integracja” Krosno Odrzańskie,
  • Marcinowi Siwkowi z WTZ „Winnica” w Zielonej Górze.

Nagrody publiczności otrzymali:

  • Filia POW „Integracja” Gubin,
  • Zbigniew Skowroński WTZ Sulęcin.

Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA serdecznie dziękuje za nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia: Pracownikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, Dowódcy i Żołnierzom 5. Kresowego Batalionu Saperów, Pracownikom Klubu 5 bsap, Dyrektorowi i Pracownikom Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Dyrektorowi Centrum Artystyczno-Kulturalnego ZAMEK w Krośnie Odrzańskim, Pani Halinie Łuczak i Pani Małgorzacie Tumińskiej.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego i Panu Staroście oraz Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego za wsparcie finansowe przedsięwzięcia, a także Państwu Jolancie
i Ryszardowi Jagodzińskim
oraz Panu Pawłowi Kasowskiemu PHU PIXI za wsparcie rzeczowe.

Za wsparcie pracą społeczną dziękujemy Panu Michałowi Ciesielczykowi i wszystkim Wolontariuszom.

 

Ewa Nowicka