XII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej

XII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej odbędzie się 29 września 2017 w godz. 10.00-18.30 w Klubie Wojskowym w Krośnie Odrzańskim.

Celem Przeglądu jest m.in. tworzenie warunków do rozwijania aktywności artystycznej i kulturalnej osób z niepełnosprawnością, przygotowanie i włączenie tych osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich grup teatralno-muzycznych i wokalistów z placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością z województwa lubuskiego przed szeroką publicznością.

W Przeglądzie weźmie udział 11 zespołów i 8 wokalistów. Wraz z nimi przyjadą także, jako widzowie ich niepełnosprawni koledzy i przyjaciele oraz opiekunowie.
Przegląd będzie miał formę konkursową. Podczas obrad rady artystycznej dla uczestników zaplanowano zabawę taneczną.

Przy realizacji  wydarzenia organizator  Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrz.  współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, 5. Kresowym Batalionem Saperów, Centrum Artystyczno-Kulturalnym ZAMEK w Krośnie Odrz. i Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.