Zeszyt badań terenowych

Publikujemy zeszyt, który stanowi podsumowanie badań terenowych i konsultacji z amatorskimi wiejskimi zespołami folklorystycznymi, przeprowadzonych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru OBLICZA TRADYCJI 2017.

Badania i konsultacje na terenie województwa lubuskiego w czerwcu 2017 r. przeprowadził antropolog i folklorysta – Henryk Dumin.

Tegoroczne konsultacje terenowe stanowią kontynuację badań z 2015 roku, prowadzonych w kręgu społeczności lokalnych regionu lubuskiego w zakresie tematyki tradycyjnej obrzędowości, stanu zachowania w pamięci zasobów wiedzy tradycyjnej oraz wskazania osób gotowych do podjęcia tej tematyki w ramach amatorskiego ruchu artystycznego i przedstawienia wybranych elementów tradycji w warunkach scenicznych podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

ZOBACZ ZESZYT BADAŃ TERENOWYCH (PDF)

Komentarze

Komentarze