PRO ARTE 2018 – Trwają przygotowania!

Trwają przygotowania do Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018!

Jeszcze pamiętamy i miło wspominamy edycję PRO ARTE 2017, jednak nasz zespół pracuje już nad kolejną! Posiłkując się przeprowadzonymi badaniami oraz zwracając szczególną uwagę na opinie uczestników, nanosimy poprawki w regulaminach i kartach zgłoszeń oraz przygotowujemy m.in. formularz deklaracyjny dla organizatorów etapów powiatowych.

Mamy nadzieję, że w roku 2018  współpraca będzie układała się równie pomyślnie, pozwalając tym samym na osiąganie wspólnie kolejnych sukcesów.

Aktualne informacje o naszych działaniach będą zamieszczane w zakładce Edukacja / Pro Arte.

Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze (Operator) oraz organizatorów etapów powiatowych (Realizator).

Komentarze

Komentarze