“Kujon! Mak! Nerd! Żart czy hejt?”

Czy współczesna młodzież radzi sobie z problemem stereotypów oraz akceptacji, nietolerancji i dyskryminacji?

Odbyły się pierwsze spotkania pedagog Lubuskiego Teatru Emilii Adamiszyn z uczniami zielonogórskichszkół: I Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych, które wprowadzały w temat projektu. Burze mózgów i wykreślone mapy myśli pozwoliły zorientować się, jak wśród młodzieży postrzegany jest typowy uczeń “elektrona”, “jedynki” czy “piątki”, a także skierować uwagę na obecność stereotypów w naszej codzienności. W trakcie dyskusji tematów do rozważań pojawiło się wiele. Skąd biorą się stereotypy? Ile w nich prawdy, ile fałszu? Które grupy są bardziej narażone na bycie obiektem generalizacji, które mniej? Jaką rolę odgrywają media we wzmacnianiu obecności stereotypów? Co się stanie, gdy przestaniemy się wzajemnie szufladkować? Przeprowadzone rozmowy staną się podstawą do pracy nad happeningiem, który będzie przygotowywany na kolejnym spotkaniu klas z pedagogiem Lubuskiego Teatru.