STO UŚMIECHÓW prosto z Wilna!

Z radością informujemy, że zaproszenie do tegorocznej edycji PRZYSTANKU KRESY przyjął Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Tańca STO UŚMIECHÓW z samego Wilna.

Zespół powstał 1996 roku i działa przy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

W zespole tańczy ponad 100 osób – dzieci i młodzieży, podzielonych według wieku i poziomu prezentowanych umiejętności.

Kierownikiem Zespołu jest Danuta Grydź.

Założycielem, choreografem jest Marzena Grydź – Willems.

 

Celem działalności zespołu jest upowszechnianie i promowanie kultury polskiej w kraju i za

granicą, by ona nie była tylko zabytkiem, nie tylko echem przeszłości, ale żywą wartością

dnia dzisiejszego, źródłem tożsamości.

Wachlarz programowych propozycji, jakimi dysponuje Zespół jest bogaty i kulturowo

zróżnicowany. Obejmuje on polskie tańce narodowe i regionalne, tańce litewskie, ukraińskie

oraz słowackie.

Zespół w ciągu 21 lat brał udział w wielu imprezach i festiwalach organizowanych na Litwie,

Łotwie, Ukrainie, Hiszpanii, Białorusi i w Polsce.

 

Zespół w tym roku  zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu “Folklor świata” w Zduńskiej Woli.

 

Ciekawi jak wyglądają i tańczą?

https://www.youtube.com/watch?v=TMRpWROxtbk  (tańce warszawskie)

https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs  (krakowiak)

https://www.youtube.com/watch?v=ez2uYeg2sSA  (tańce litewskie)

https://www.youtube.com/watch?v=X8jWt4w-kew  (walc i polka wileńska)

Projekt Przystanek Kresy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2017” oraz ze środków Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra.