Rusza projekt PRZYSTANEK KRESY!

Do PRZYSTANKU KRESY co raz bliżej.

Wydarzenie jeszcze niedawno nosiło inną nazwę: Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny. Od zeszłego roku pod nową nazwą nabrało innego i nowego charakteru.

PRZYSTANEK KRESY to projekt podejmujący twórcze działania na rzecz utrzymania ciągłości historycznej Polaków zamieszkujących Ziemię Lubuską, potomków Polaków mieszkających na Kresach lub Bukowinie. Projekt jest również wyrazem dbałości o “ciągłość kulturalną” młodych Polaków zamieszkujących Kresy.

Zaproszenie do tegorocznej edycji przyjął Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Tańca “Sto uśmiechów”, który działa przy Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy rozpoczynamy już 18. września. Wówczas zespół z Litwy weźmie udział w e-learningach. Drugi etap zacznie się 23. października. Wtedy to zespół przyjeżdża do Zielonej Góry i podczas swojego pobytu weźmie udział w kilku sesjach warsztatowych w m.in. z śpiewu i tańca ludowego, wzornictwa, obróbki graficznej czy kulinariów.

Efekty wspólnych działań oraz trzeci etap projektu to specjalnie zorganizowane spotkanie z publicznością, które odbędzie się 29 października w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

Zapraszamy serdecznie!

PRZYSTNEK KRESY jest organizowany przez: Regionalne Centrum Animacji Kultury wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Bukowińska.

Partnerami w projekcie są: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. L. Figasa, Zespół Górali Bukowińskich WATRA oraz ŹRÓDEŁKO.

Projekt Przystanek Kresy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2017” oraz ze środków Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra.