Podziękowania… Oblicza Tradycji

Podziękowania dla miejscowości partnerskich…

Oblicza Tradycji Międzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra 2017 został zakończony uroczystym koncertem Gala Tradycji w piątek 28 lipca br. w Amfiteatrze Zielonogórskim, na którym wystąpiły wszystkie zaproszone zespoły.

Na zakończenie koncertu Dyrektor Festiwalu Tomasz Siemiński wraz z członkami Rady Artystycznej podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tegorocznej edycji projektu w dniach 23-28 lipca br.

W ślad za ustnymi podziękowaniami przygotowano dyplomy z podziękowaniami od Dyrektora Festiwalu dla miejscowości partnerskich. Przedstawiciele Biura Festiwalowego osobiście doręczyli upominki i wymienili uwagi na temat współorganizacji tegorocznego festiwalu i kolejnej edycji.

Dziękujemy wszystkim miejscowościom partnerskim, do których należały: Łagów, Bojadła, Dąbie, Lubsko, Niesulice, Ochla, Rzepin, Sława.