Oblicza Tradycji- Łagów… dziękujemy!

Podziękowania dla partnera strategicznego Łagów…

Oblicza Tradycji Międzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra 2017 został zakończony w czwartek 27 lipca br. w Łagowie na scenie amfiteatru. Dzień później w Zielonej Górze uroczystym koncertem Gala Tradycji zamknięto tegoroczną edycję festiwalową.

W Amfiteatrze Łagowskim na zakończenie wystąpił dziecięcy zespół OSTRAVICKA z Czech oraz dorosła grupa KHORUMI z Gruzji.

Na zakończenie koncertu Dyrektor Festiwalu Tomasz Siemiński podziękował Wójtowi Gminy Czesławowi Kalbarczykowi, Pani Bogusławie Woźniak – szefowej działu promocji i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tegorocznej edycji projektu w Łagowie w dniach 23-27 lipca br.

W ślad za ustnymi podziękowaniami przygotowano dyplomy z podziękowaniami od Dyrektora Festiwalu dla partnera strategicznego Łagowa.

Jeszcze raz dziękujemy przedstawicielom Gminy Łagów za współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Zielona Góra 2017.