Odliczamy czas do Przystanku Kresy!

W dniach 22-28 października w Zielonej Górze odbędzie się kolejny Przystanek Kresy.

Wydarzenie to skupia wokół siebie środowisko kresowiaków mieszkających w województwie lubuskim. Rok rocznie zapraszamy zespoły z terenów dawnych Kresów, które w swoich krajach kultywują tradycje polskie. W ubiegłym roku mieliśmy okazję gościć u siebie zespół Dolinianka ze Starej Huty, działający przy Domu Polskim w Czerniowcach.

W tym momencie jesteśmy na etapie ustalania szczegółów dot. Przystanku. Zespół zaproszony do udziału w tym projekcie weźmie udział w cyklu warsztatów z młodzieżą z województwa lubuskiego, m.in. młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze czy Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa. Warsztaty będą miały formę zamkniętą, tylko dla ich uczestników. Jednak całą relację oraz efekty niektórych z nich będzie można zobaczyć podczas specjalnie zorganizowanego spotkania z publicznością na koniec projektu.

Spotkanie z publicznością podsumowujące projekt odbędzie się w Zielonej Górze.

Czas na odliczanie. Do Przystanku Kresy pozostało: 75 dni!

Projekt Przystanek Kresy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2017” oraz ze środków Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra.