PRZYSTANEK KRESY- zapowiedź

Z radością zawiadamiamy, że tegoroczna edycja PRZYSTANKU KRESY odbędzie się w październiku!

PRZYSTANEK KRESY to wydarzenie skupiające środowisko Kresowiaków, Przesiedleńców zamieszkujących obecnie okolice Zielonej Góry.
Do tej pory wydarzenie było znane pod nazwą “Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny”, w ubiegłym roku organizatorzy zmienili ją na PRZYSTANEK KRESY. Samo wydarzenie również nabrało innego charakteru. Oprócz spotkania z publicznością i występów, zaproszony zespół zagraniczny weźmie udział w cyklu warsztatów z młodzieżą z województwa lubuskiego, m.in. młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze czy Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa. Warsztaty będą miały formę zamkniętą, tylko dla ich uczestników. Jednak całą relację oraz efekty niektórych z nich będzie można zobaczyć podczas specjalnie zorganizowanym spotkaniu z publicznością na koniec projektu.

Wydarzenie organizowane przez: Regionalne Centrum Animacji Kultury wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Stowarzyszeniem Wspólnota Bukowińska.

Projekt finansowany m.in. ze środków: Urzędu Miasta Zielona Góra, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Projekt Przystanek Kresy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2017” oraz ze środków Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra.