“ZSIECIOWANI” Z KULTURĄ

Jak ogarnąć letnią strefę imprez w regionie? Pomoże w tym strona lubuskiekulutura.pl. Znaleźć można tu wszystko, co związane jest z lubuską kulturą: wydarzenia, miejsca, ciekawostki, relacje.

To największy portal kulturalny w regionie. W ramach e-usług użytkownicy portalu mogą skorzystać m.in. kalendarza imprez, z platformy e-learningowej (umożliwia udział w konkursach, warsztatach), mapy pomysłów (tu można zgłaszać swoje pomysły oraz inicjatywy z zakresu kultury i sztuki). Jest też e-kosztorys wydruku, miejsce, gdzie można spersonalizować  własny projekt graficzny kartki czy notesu i zlecić do druku oraz e-kreator nagraniowy, gdzie złożymy zapytanie dotyczące nagrania własnej kompozycji.

Lubuski Leksykon Kultury zawiera informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, publikowane są dzieła i projekty lubuskich artystów. Redagują go instytucje kultury: domy kultury, muzea, teatry czy filharmonie. Dzięki temu powstaje cyfrowa baza danych. Obecnie portal współredagują 81 instytucji, 43 artystów, 27 zespołów oraz 43 instruktorów. Możliwe jest także otrzymywanie informacji o wydarzeniach kulturalnych drogą sms-ową oraz poprzez newslettery.

Przy portalu działa internetowy program kulturalny „lubuskiekultura FLESZ”. W każdy poniedziałek realizowany jest tygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Celem programu jest promocja osób, miejsc i działań w województwie lubuskim. „lubuskiekultura FLESZ” pojawia się również na najważniejszych wydarzeniach w Lubuskiem tworząc video relacje i reportaże.

Projekt Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 389 tys. zł. Kwota dofinansowania: 330,8 tys. zł.

Realizatorzy portalu są obecnie na etapie rozbudowy portalu. Jak zapewnia dyrektor RCAK po rozbudowie portal będzie m.in. pełnił „funkcję badawczą”, dając możliwość pozyskania informacji o preferencjach użytkowników. – To superprojekt. Nie wychodząc z domu będzie można kupić bilet, zorientować się w ofercie kulturalnej regionu, skorzystać z dedykowanej aplikacji wyszukującej wydarzenia, aplikacji podnoszących umiejętności kreatywne: e-design, e-kompozytor czy e-radio. Myślę, że dzięki temu portalowi coraz mniej będzie osób, które narzekają, że w ich miastach nic się nie dzieje. Wystarczy się zalogować i wszystkie wydarzenia i imprezy, które dzieją się w regionie lubuskim będą w zasięgu ręki – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak.