Zapraszamy na VI Lubuskie Forum Kultury!

Pierwszy raz w roku 2017, w ramach sieci dyrektorów, menedżerów i animatorów kultury Lubuskie Forum Kultury zapraszamy wszystkich dyrektorów i główne księgowe samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych działających w obszarze kultury w województwie lubuskim na VI Lubuskie Forum Kultury, które odbędzie się w Babimoście w dniach 5-7 kwietnia 2017 r.

To także doskonała okazja włączenia się do naszej sieci / więcej o założeniach sieci

W programie m.in.

interesujące szkolenia w dwóch panelach: dla głównych księgowych i dyrektorów:

  • Dyrektorzy mogą wziąć udział w jednym z dwóch paneli tematycznych:

a/ Kontrola zarządcza jako narzędzie do budowania nowoczesnej instytucji kultury

b/ zarządzanie partycypacyjne w kulturze – nowoczesne metody – (warsztaty bottom up)

  • Główne księgowe zapoznają się z wpływem zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność instytucji kultury w 2017 roku

W ramach cyklu „Poznajmy się” – Babimost, Wolsztyn, Siedlec – odwiedzimy najważniejsze miejsca kulturotwórcze, poznamy i przeanalizujemy ich dobre praktyki i sposoby budowania oferty kulturalnej.

Nie zabraknie oczywiście ciekawych prezentacji artystycznych i czasu na twórczą rekreację.

Zobacz szczegółowy program

opis prowadzących

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać do 29 marca do godz. 12.00 (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium naboru.

szkolenie dla księgowych: formularz zgłoszeniowy

szkolenie dla dyrektorów: formularz zgłoszeniowy

 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy 31 marca.

 

WARUNKI UDZIAŁU

Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty w terminie 27 do 31 marca 2017 r.

W przypadku rezygnacji po 29 marca zamawiający będzie zobowiązany pokryć 100% kosztów szkolenia.

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych konieczne będzie dosłanie oświadczenia /wzór oświadczenia zostanie udostępniony po nadesłaniu karty zgłoszenia/

 

Dane do wpłaty

Regionalne Centrum Animacji Kultury

nr konta BZ WBK 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103

Tytuł wpłaty:

Dyrektorzy:

udział w szkoleniu Cykl szkoleń i warsztatów mających na celu podnoszenie kompetencji dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych działających w obszarze kultury w województwie lubuskim w ramach sieci Lubuskie.kultura

 

Księgowe:

udział w szkoleniu “Instytucje Kultury – wpływ zmian przepisów ustaw i rozporządzeń na działalność 2017 roku”

 

Kontakt:

Agnieszka Baszczak

a.baszczak@rcak.pl

68 452 93 02

501 577 450