Nabór zakończony! Kultura Tędy

Dziękujemy za wszystkie przesłane formularze zgłoszeniowe. W tym roku nabór trwał krócej niż w poprzednim, ale nie było to przeszkodą dla zebrania grupy animatorów i nauczycieli, którzy chcą aktywnie rozwijać swoje pasje, wzmacniać kompetencje i wziąć udział w konkursie grantowym.

Cieszy nas również fakt, że zgłosiły się zupełnie nowe osoby, które przyznały, że nie znały naszej instytucji, ani projektu Kultura Tędy. Osoby, o różnym doświadczeniu zawodowym, różnych pasjach, ze wszystkich zakątków województwa, ale mające wspólny cel- rozwój edukacji kulturowej wśród dzieci i młodzieży.
Zgłoszone pomysły? Między innymi: książka o moim mieście, rozwój emocji przez sztukę, gra miejska połączona z mapowaniem murali, ruchomy tomik poezji, film krótkometrażowy o zamku, odkrywanie historii i tradycji swojej wsi, autorska książka młodzieżowa, muzyka a emocje, a także wiele pomysłów związanych ze sztukami plastycznymi i teatralnymi. Wszystkie godne uwagi oraz realizacji. Wybierzemy jednak grupę 26 osób.

Wyniki we wtorek 14 marca.