Ewaluacja PRO ARTE – pierwsze wyniki

Za nami pierwszy etap ewaluacji PRO ARTE, którą zostały objęte Spotkania Grup Jasełkowych. W ramach badania o opinię pytaliśmy uczestników, organizatorów prezentacji powiatowych i instruktorów. Ewaluacja odbywała się także podczas finału wojewódzkiego. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które przedstawiamy w formie krótkiej prezentacji. Szczegółowe podsumowanie zostanie opracowane po zakończeniu wszystkich działań PRO ARTE 2017

Wyniki ewaluacji – Spotkania Grup Jasełkowych

Przypominamy, że cały tegoroczny program PRO ARTE został poddany badaniu ewaluacyjnemu.

Więcej o badaniu tutaj 

Kolejny etap ewaluacji rozpocznie się podczas Lubuskiego Festiwalu Piosenki, 13 marca w Drezdenku. Bądźcie czujni!