POKOT – ZGŁOSZENIA CZAS START!

Regionalne Centrum Animacji Kultury zaprasza amatorskie młodzieżowe i dorosłe grupy teatralne działające na terenie województwa lubuskiego do uczestnictwa w Ponoworocznych Konfrontacjach Teatralnych – „POKOT” 2017, które odbędą się 17-19 marca 2017 r. w Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

Zgłoszenia odbywają się poprzez przesłanie elektronicznie wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie RCAK. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego 2017 roku.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

POKOT